ออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอย่างไร ให้ได้มาตรฐาน

ออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอย่างไร ให้ได้มาตรฐาน

ออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอย่างไร ให้ได้มาตรฐาน

Blog Article

เพราะเหตุใดโรงงานอุตสาหกรรมถึงนิยมใช้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติในการผลิต 


เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ


        เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ ถือเป็นหัวใจสำคัญของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมาก เพราะเครื่องจักรระบบอัตโนมัติถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์และใช้เทคโนโลยีหรือระบบอัจฉริยะต่างๆเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับกระบวนการผลิตของธุรกิจต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
  ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันจึงนิยมใช้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติกันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถช่วย ลดการใช้แรงงานของมนุษย์ในการผลิตสินค้าและการบริการเป็นอย่างดี ถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวที่จะช่วยสร้างกำไรได้มหาศาลในอนาคตให้กับธุรกิจของตน

ระบบอัจฉริยะที่นิยมนำมาประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ  ดังนี้


  • เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT)
  • คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต (Computer Aided Manufacturing: CAM)
  • อุปกรณ์ควบคุมเชิงตัวเลข (Numerical Controlled Equipment: NC)
  • หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot)
  • ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น (Flexible Manufacturing System: FMS)
  • ระบบการผลิตแบบบูรณาการกับคอมพิวเตอร์ (Computer Integrated Manufacturing: CIM)


        โดยระบบอัจฉริยะที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรระบบอัตโนมัตินี้ มักจะถูกนำมาใช้งานในหลายส่วนของกระบวนการผลิต เช่น การประกอบชิ้นงาน การเชื่อมโลหะ การยกชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักมากขึ้นลง การพ่นสี  การหยิบจับวัสดุมีคมหรือสารเคมี ฯลฯ ซึ่งเครื่องจักรระบบอัจฉริยะสามารถทำงานได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชม. จึงสามารถผลิตสินค้าได้จำนวนมากเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งแข็งให้กับเจ้าของธุรกิจได้เป็นอย่างดี 

เครื่องจักรระบบอัตโนมัติข้อดีของเครื่องจักรระบบอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ได้แก่ 


1. ช่วยลดการหยุดทำงานของเครื่องจักร : Reduce Downtime
         - มีการยกระดับการทำงานของเครื่องจักรและปรับปรุงฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรเดิมให้กลับมาอยู่ในสภาพที่
         - มีฟังก์ชั่นระบุและแสดงจุดเสียของเครื่องจักร ทำให้การแก้ปัญหาการหยุดทำงานทำได้รวดเร็ว
         - ทำงานได้ตามที่กำหนดไว้ เป็นการลดการหยุดการทำงานของเครื่องจักร
         - ลดการหยุดการทำงานของเครื่องจักรด้วยการชี้ให้เห็นศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้ ทำให้การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์และเชิงป้องกันง่ายขึ้น
  2. เพื่อปรับปรุงด้านคุณภาพ : Improve Quality
         -  สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตและข้อมูลกระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็ว
         - สามารถระบุและติดตามวัสดุสำหรับผลิต ผลิตภัณฑ์และของเสีย ที่ตกสเปกได้
         - จัดการข้อมูลการทดสอบคุณภาพสินค้าได้แบบตามเวลาจริง
  3. เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต : Increase Productivity
         - ลดเวลาเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ของชิ้นงาน ในกระบวนการผลิต เพิ่มอัตราการผลิตลดปริมาณของเสียให้มีน้อยที่สุดลดความผิดพลาด
        - ลดรอบเวลาการผลิตและปริมาณชิ้นส่วนที่ค้างระหว่างกระบวนการ
      เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ   - สามารถคาดการณ์ปริมาณการผลิตได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
        - ปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรให้เต็มที่และการยศาสตร์
  4. เพื่อเพิ่มความปลอดภัย (Enhance Safety)
         - เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักรให้กับผู้ปฏิบัติงาน
         - มีการแยกพื้นที่อันตรายไว้ต่างหาก และมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่มีประสิทธิภาพ

รับผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติทุกชนิด


        บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเครื่องจักรจักรระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรมทุกชนิดแบบครบวงจร ซึ่งทางบริษัทฯ ผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมกลุ่มยานยนต์ เช่น ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ และผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ในปัจจุบันบริษัทขยายลูกค้าไปยัง กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้ผลิตจิวเวอรี่ ผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์ เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และยังมีการนำแขนกลหุ่นยนต์ มาร่วมประยุกต์ใช้ในระบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่อสายการผลิตกับระบบอินเตอร์เน็ท (IoT) และบริษัท ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น จำกัด ยังคงก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะรองรับ Thailand 4.0 ซึ่งทางบริษัทมีทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตเครื่องจักรเป็นอย่างดี  

สนใจติดต่อ
http://imerevolution.com
https://imerevolution.brandexdirectory.com
https://imerevolution.pagesthai.com
https://imerevolution.brand.co.th

____________________________________________________


สนใจชมข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Marketplace


www.brandexdirectory.com
เว็บไซต์รวมสินค้าอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย


www.pagesthai.com
เว็บไซต์รวมรายชื่อโรงงานผลิต ซับคอนแทรค และบริการ


www.Brand.co.th
เว็บรวมสินค้าแบรนด์และผู้ผลิตสินค้าแบรนด์


www.eeczone.com
เว็บรวมรายชื่อผู้ประกอบการภาคตะวันออก


 

Report this page